Zebranie Członków Oddziału 20.06.2017 r.
Dodane przez Herfurt dnia Czerwiec 21 2017 20:21:07
Zarząd Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział Kielce uprzejmie zaprasza
na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach ul. Kusocińskiego 57, o godzinie 11.00 drugi termin o godz. 11.30

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta, komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Sprawozdanie z działalności Oddziału za lata 2013-2017
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8. Dyskusja.
9. Absolutorium dla zarządu Oddziału za okres sprawozdawczy.
10. Wybory:
- Zarządu Oddziału
- Komisji Rewizyjnej Oddziału
- Delegatów na XV Krajowy Zjazd Delegatów SAP.
11. Wiesława Rutkowska – informacja o stanie przygotowań do VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich – Kielce 2017
12. Wolne wnioski.
13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
14. Zakończenie zebrania.

Prezes Zarządu Oddziału SAP w Kielcach

Piotr Pawłowski