X Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne
Dodane przez Herfurt dnia Maj 08 2014 13:03:40
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Sekcja Archiwa Zakładowe
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Oddział w Bydgoszczy
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

zapraszają na

X Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne
Konferencję szkoleniową
„Gromadzenie i zabezpieczanie dokumentacji w archiwach zakładowych"
Bydgoszcz, 24-25 czerwca 2014 r.

Rozszerzona zawartość newsa
Problematyką omawianą w trakcie X Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego w dniach 24-25 czerwca 2014 r. będzie tematyka związana z zabezpieczaniem zasobów archiwów zakładowych. Cel seminarium to przedstawienie praktycznych rozwiązań związanych z gromadzeniem, przechowywaniem oraz zabezpieczaniem dokumentacji - aktowej, fotograficznej, audiowizualnej zgromadzonej w archiwach zakładowych. Omówione zostaną działania profilaktyczne, konserwacja zbiorów, a także tematy związane z mikrofilmowaniem i digitalizacją.

Ponadto, zaproszeni goście, zaprezentują problematykę kształtowania narodowego zasobu archiwalnego oraz stan i funkcjonowanie archiwów zakładowych w Czechach i na Litwie.

W programie Seminarium m.in.:

Eugeniusz Borodij (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy) – Jednolite rzeczowe wykazy akt - do czego służą?

Małgorzata Rzepecka (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy) - Współpraca archiwów państwowych z archiwami zakładowymi w świetle doświadczeń Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

Daina Čenytė (Lietuvos Archyvμ departamentas) – Zasady kształtowania narodowego zasobu archiwalnego na Litwie

Vítězslav Lisec –; Stan archiwów zakładowych w Czechach z perspektywy Okręgowego Archiwum Państwowego w Litoměřicach

Eleonora Bergman (Żydowski Instytut Historyczny) - Archiwum Ringelbluma – archiwum „zakładowe” warszawskiego getta

Anna Czajka (Archiwum Główne Akt Dawnych, Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów) – Zabezpieczanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej w archiwach zakładowych

Iwona Pannenko (Archiwum Główne Akt Dawnych, Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów) – Biologiczne czynniki zagrożeń zawodowych w odniesieniu do zbiorów archiwalnych i środowiska pracy archiwistów

Monika Supruniuk (Filmoteka Narodowa) – Opieka nad kolekcją archiwalnych materiałów filmowych. Wprowadzenie do zagadnienia.

Anna Domalanus (Archiwum Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) – „Woda w archiwum”. Z doświadczeń Archiwum Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Robert Kubaś (Archiwum Senatu) – Problemy ochrony zasobu archiwalnego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowy program już wkrótce.

Serdecznie zapraszamy